Tag Archive psów

Zakazane rasy psów w UK

Szkoła dla Psów w CarlisleW Wielkiej Brytanii prawo zabrania posiadania niektórych ras psów. Zakazane rasy psów to:

 • Pit Bull Terrier
 • Japońska Tosa Inu
 • Dog Argentino
 • Fila Braziliero

Niezgodne z prawem jest również ich: sprzedaż, porzucenie i rozmnażanie.

Czy dany pies jest w grupie ras zakazanych decyduje jego wygląd (cechy), a nie tylko nazwa rasy w umowie.

Przykład: Jeśli twój pies posiada wiele cech Pit Bull Terrier, pomimo że kupiłeś go jako wielorasowca (kundelka), może zostać uznany jako zakazany w UK.

Masz psa zabronionej rasy

Jeśli masz psa zabronionej rasy, wówczas policja lub służby lokalne mogą go odebrać właścicielowi, nawet jeśli:

 • nie zachowuje się niebezpiecznie
 • nikt nie skarżył się na jego obecność

Policja w niektórych przypadkach potrzebuje nakazu sądu, aby odebrać psa. Jeśli twój pies jest w:

 • miejscu publicznym – policja nie potrzebuje nakazu
 • prywatnym miejscu – policja musi dostać nakaz
 • prywatnym miejscu, a policja ma nakaz na inne czynności (jak wyszukiwanie narkotyków) – policja nie potrzebuje dodatkowego nakazu (może wówczas wykorzystać swojego psa)

Policja lub specjalny ekspert będzie decydował, jakiej rasy jest Twój pies i czy jest (lub może być) zagrożeniem dla społeczeństwa. Twój pies może wówczas:

 • zostać zwolniony/zwrócony
 • pozostanie w hodowli, natomiast policja (lub Rada) wystąpi do sądu

Podczas oczekiwania na decyzję sądu nie możesz odwiedzać swojego psa. Możesz samodzielnie zrezygnować z prawa własności do swojego psa , jednak nikt nie może Ciebie do tego przymusić. Jeśli to zrobisz, to Twój pies może zostać uśpiony (bez Twojej i sądu zgody).

Droga sądowa

Twoim obowiązkiem jest udowodnić, że Twój pies nie jest zakazanej rasy. Jeśli to udowodnisz, sąd nakaże aby zwócić Tobie psa. Jeśli nie można tego udowodnić (lub przyznasz się do winy), zostaniesz skazany za przestępstwo . Maksymalna kara za to, że posiadasz psa zakazanej rasy (niezgodne z prawem) jest 5000 funtów grzywny i/lub 6 miesięcy więzienia. Twój pies zostanie uśpiony.

Index of Exempted Dogs (IED) – spis psów zakazanej rasy warunkowo zwolnionych

Jeśli twój pies jest zakazanej rasy, ale sąd uważa, że nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa, może umieścić go na IED i pozwala go zatrzymać. Otrzymasz świadectwo zwolnienia. To jest ważny dokument dla bezpieczeństwa Twojego psa. Twój pies musi być:

 • wykastrowane
 • wytatuowany lub posiadać mikroczip
 • trzymany na smyczy i w kagańcu (przez cały czas) w miejscach publicznych
 • trzymany w bezpiecznym miejscu, aby nie móc uciec

Jako właściciel musisz:

 • ubezpieczyć psa na szkody wyrządzone innym ludziom
 • być w wieku powyżej 16 lat
 • pokazać świadectwo zwolnienia na wezwanie funkcjonariusza policji lub służb miejskich lub dostarczyć je w czasie 5 dni
 • poinformować IED, jeśli zmienisz adres albo Twój pies umarł

#DogTrainingCarlisle