Tag Archive zakazy

PSPO – co to znaczy?

Public Spaces Protection Orders (PSPO)

Dog Training in CumbriaCouncil może wyznaczyć publiczne miejsca (PSPO), które są objęte restrykcjami. Możemy to spotkać w parkach, placach zabaw, czy w centrum miasta. Restrykcje mogą dotyczyć:

 • wszystkich właścicieli psów
 • właścicieli, którzy spełniają określone warunki

Council może wprowadzić PSPO z wyjątkiem:

 • parafii lub urzędu miasta w Anglii
 • community council w Walii

PSPO – restrykcje mogą zawierać:

 • ile psów może wyprowadzać jedna osoba
 • wymóg prowadzenia psów wyłącznie na smyczy
 • wymóg sprzątania po swoim psie
 • zakaz wprowadzania psów w określone miejsce, np. plac zabaw

PSPO jest na 3 lata i może zostać odnowione.

Kiedy PSPO może zostać ustanowione?

Ponieważ PSPO dotyczy miejsc publicznych należy stosować go ostrożnie. Trzeba uwzględnić wyjątki, np. pies przewodnik (dla niewidomych).

PSPO może zostać ustanowione, kiedy są spełnione poniższe warunki:

 • ma wpływ lub może mieć wpływ na jakość życia ludzi w okolicy
 • jest trwałe
 • jest uzasadnione na całej przestrzeni objętej restrykcjami

Jeżeli PSPO ogranicza możliwość spacerów z psami, musi zostać podana inna lokalizacja, gdzie można to zrobić.

Niektóre publiczne miejsca w Anglii i Walii obejmują restrykcje zwane Public Spaces Protection Orders (PSPO) lub inaczej Dog Control Orders (DCO).

PSPO dotyczy wyłącznie publicznych przestrzeni.

Pet - lawKary

Jeżli zignorujesz PSPO, możesz podlegać karze:

 • £100 na miejscu ( ‘Fixed Penalty Notice’)
 • do £1,000 jeśli sprawa trafi do sądu

Nie można ukarać właściciela psa przewodnika dla osób niewidomych.

PSPO w Twoim rejonie

 

Jeżeli Council planuje wprowadzenie PSPO, to musi o tym poinformować w publicznej prasie i na swoich stronach.

Zawiadomienie musi zawierać:

 • gdzie będzie obowiązywać PSPO
 • czy istnieje mapa i gdzie można ją zobaczyć

Źródło: https://www.gov.uk

 

#DogTrainingCarlisle